Régimódi Történet Életrajz Képtár Régimódi Történet Művek Játék Videók Köszönet Főoldal

"BÜSZKE DEBRECENINEK NEVELTEK"

Meghatározó debreceni helyek, képek Szabó Magda életében

"...az én debreceni otthonomhoz tulajdonképpen nem kellenek se bútorok, se falak. Egy egész földrajzi és törvényhatósági egységben lakom: a város, ahol fizikai és szellemi formámat megkaptam, teljes egészében az enyém."

Az ősök egyik ága

Rickl ház Rickl család Rickl Mária

Vasútállomás"...egy kislány - kisgyerek magam- áll az állomás feletti nagyhídon, alatta a húszas évek rozoga lokomotívjai sihegnek, meg lehet fúlni az olcsó, rossz minőségű szén kojtjától. Ám a gyereket nem zavarja semmi, áll a nagyhídon, és bámul, kétfelől tartják, apja-anyja fogja a kezét, s magyarázza neki: ha hátranéz, arrafelé van Nyírábrány, ha meg előre, Budapest. Szavak, szavak, az idegen fogalmak között csak a gyerek szülővárosa az egyetlen reális elem, miért menne ő vagy bárki Nyírábrányba, miért vágyódnék Budapestre."

Szent Anna utca 22."Az ókút fenekén még olyan a Szent Anna utca, amilyennek én ismertem akkor. A fák felnyúlnak az égig, törzsük vastag, négy sor fa alkot rajta dupla fasort. Az utca házunkkal szemközti oldalán templom áll, májusban, mikor az ájtatosságok Szűz Máriát köszöntik, kedves csillagkoszorú villog a szent asszony hajában."

Bábaképző intézet"Arrafelé, ahol az utca végződött, feküdt valahol a rejtelmek háza is, túl-túl a téren, kicsit jobbra, a dohánygyár környékén, az épület, amelyet megmutattak egyszer, s amiről azt közölték, én ott születtem. Felfoghatatlan adat volt, olyan határig, hogy nem is óhajtottam róla kérdezősködni. Hogy egyszer még nem voltam, aztán meg hirtelen lettem, méghozzá nem is ott, ahol laktunk, hanem máshol, olyan helyen, amelyet úgy hívnak: Bábaképezde, maga is elég lett volna, hogy megzavarjon, elnémítson, hát még a hely neve, a szó.Ha a tanítókat tanítóképezdében képezik, akkor a bábaképezde nem lehet más, mint olyan hely, ahol a bábákat képezik. Bába számomra csak egy volt, a vasorrú; úgy irigyeltem mindenkit, aki normális helyen jött a világra, nem olyan iszonyatban, ahová bábákat iratnak be varázslók vagy kicsodák, akiket aztán ott megtanítanak mindenfélére, ami undok mesterségükkel jár."

Városháza"Itt állt a Városháza is, a Nagytemplom és a Kollégium után a harmadik legjelentősebb épület, amelyet azért kedveltem, mert ide gyakran felvittek, nemcsak azért, hogy ott dolgozó apámat láthassam, hanem, hogy megmutassák nekem a bárányt. A bárány a városcímert ábrázoló nagy festményen, a bejárattól jobbra nyíló lépcsőház falán volt látható, míg pici voltam, magasra emeltek, hogy megcirógathassam."

Pénzügyi Palota"...magamat, ahogy belépek a színház mellett a Pénzügyi Palota kapuján, átveszem 1944 áprilisában állami tanári kinevezésemet, amely olyan határig más irányt ad jövendő életemnek, hogy megriadnék, ha fel tudnám fogni,
de szerencsére nem fogom fel."

Dóczi Leánynevelő Intézet"...iskolám, amelynek tizenkét évig növendéke, kettőig tanára voltam, ahol hamarabb tudták a tanáraim, író leszek, mint bárki, akárcsak én magam, észrevette volna."

Ferenc József út"Ennek az utcának a nevét úgy tanultam meg: Józsefkirályherceg, és Józsefről, akiről egyébként nem tudtam, kicsoda, úgy gondoltam, ha egyszerre király is meg herceg is, igazán nevezetes ember lehet, mikor más vagy az egyik, vagy a másik, és ugyan mi lehet a dolga, mikor Magyarországnak kormányzója van."

A Füvészkert -Gönczi- Hüvelyes lebontásra került utcák 1971-ben."A helyszínt, életem legboldogabb helyszínét, eltörölte a városrendezés, kertünk virágos labirintje, amely a méteres vastagságú, még Csokonai korában épített, a Kollégium melléképületeihez tartozó ház átláthatatlan kerítése mögött együtt idézte Földi Jánost, Diószegit és Fazekast egy boldog család hétköznapjaival.eltűntek mindörökre"

Nagytemplom"A második rám hagyott műemlék a Nagytemplom..Ha álmomból riasztanak is, tudom, hányan férnek el az épületben, milyen hosszú, milyen magas, a Nagytemplom adatait is meg kellett tanulnom, mint a saját életemre vonatkozókat..ha észreveszem a Nagytemplom tornyainak rám szegeződő nagyszemét, kiáltó, dacos száját, szemöldökét, az akantuszlevelek bozontját, elönt valami semmihez sem hasonlító indulat...Amit érzek, ami áthat, az a biztonság, mert a végtelenség nyugalma sugárzik rám a tümpanon alól, a tudat, hogy a vaskos, egymástól szinte meghökkentően távol eső tornyokra rákönyökölhet akár a világmindenség, tudom, elbírja, annyira el, hogy erejéből még nekem is jut, másnak is, aki igényli, mindenkinek..ez hazánk legnagyobb protestáns egyházi épülete. Ha meglátom, mégsem az jut eszembe róla, hogy kálvinista vagyok, hanem hogy magyar."

Líciumfa"...megtanultam a fává növekedett lyciumágacska legendáját, amely a Magyarországon örökre meghonosodó protestantizmust jelképezte."

Református Kollégium"A Kollégium apám szemefénye volt. Ott végezte iskoláit, akárcsak minden férfirokonunk, már Vergilius- fordító dédapám is, úgy beszélt a négyszáz esztendős intézményről, nagyhírű nyugati egyetemek testvériskolájáról, mint szerelmes a szerelmeséről, kopott falépcsője minden fokát számon tartotta. Történetét úgy mondta el nekem, mint egyéb meséit, akkora érdeklődéssel is hallgattam.Az udvar munkálkodásra és imádkozásra intő feliratát hamar megtanultam, annyit jártunk benne, főleg a régi traktusban; apám apróra megmutogatott az épületben mindent, az összes relikviákat." "Valahányszor ott állok a Nagytemplommal szemben, egyszerre fogja be látóköröm a szoborral, s tudom, mögötte, a templomtest elfedte részen ott a Kollégium, amelynek oratóriumában a képviselők kétszer Magyarország s egyszer, a második alkalommal, 1945-ben, egyéni sorsom alakulását is eldöntötték. Csak állok és csak nézem, és tudom, ide tartozom, csak erre az egy pontjára a világnak, hogy magyar vagyok, hogy sose szeretnék, szerettem volna más lenni."

Gályarabok emlékoszlopa"A Gályarabok Oszlopának nevelő ereje Debrecen első ajándéka..Az ember nem azért tart ki, hogy valaha emlékműre kerüljön a neve, minden értelmes lény ismeretlenül szeret élni, elbabrálni a kertjében munka után, s elvégezni azt, amit hajlama, érdeklődése kijelölt a számára munkakörnek. De előfordul, hogy nem lehet, olyankor az ember kénytelen elvállalni, hogy hős legyen..Ha jó viszonyban akarsz maradni önmagaddal, tanuld meg jókor, csak a hited és meggyőződésed szerint élhetsz, és aszerint kell válaszolnod, ha kérdeznek"

Református Kollégium a Csokonai szoborral"Sok mindent megtanultam a síremlék közelében, a Kollégium előtt felállított szobra mellett is, és az évente a születése napján, november 17-én (anyám is ezen a napon jött a világra) vagy akörül megtartott kollégiumi emlékünnepségen. Nagy lecke volt, sose feledtem el."

Csokonai sírja"A harmadik rám testált emlékmű a Csokonai sírja. Csokonai síremléke vasgúláján szárnyas angyal tartja a koszorút, alatta lant látható, alább meg könyvek, a költő művei. Lassú szárnyú angyalok ezek, harmincegy esztendő kellett hozzá, hogy rászállhassanak a síremlékre, amelynek tervével már a költő halála évében elkezdett foglalkozni Kazinczy, s aztán mi lett belőle, micsoda huzavona, szimbólumok ide-oda értelmezgetése, rúgás, harapás a végtisztesség ürügyén."

Honvédtemető"...ismernem kellett a szabadságharcos honvédsírokat is, nemcsak ismernem, virággal díszítenem a debreceni csata minden évfordulóján; többször megírtam már, mit jelentett 48-49 a mi otthonunkban, s milyen nevelést kaptam éppen ilyen tekintetben."

Egyetem1940-ben a debreceni egyetemen kapott latin-magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát.

Simonyi út"...szüleim Simonyi óbester útját Móricz madaras-repülős versével, magát a fasort az óbester facsemetéivel meg a hajdani diákélettel együtt magyarázták el."

A szülők sírhelye a debreceni Köztemetőben

(Az idézetek A holtig haza: Debrecen és az Ókút című művekből valók)
Méliusz Juhász Péter Könyvtár 4026 Debrecen, Bem tér 19/D. Telefon: 52/502-470 E-mail: info@meliusz.hu